Përfitimet e shërbimeve tona duke përdorur dizajnin UX / UI

Ruan kohën dhe buxhetin tuaj

Zvogëlon koston për sa i përket kohës dhe parave për ndërtimin e karakteristikave të pasakta.

Lejon planifikimin e projektit

Krijon materiale hyrëse për planifikimin e projektit për të vlerësuar sa kohë nevojitet për implementim.

Përmirëson shpejtësinë dhe cilësinë

Përmirëson bashkëpunimin me zhvilluesit pasi ata do të marrin një ide më të qartë se si duhet të sillet aplikacioni.

Zhvillimi agile i softuerit për të arritur qëllimin e biznesit

Tretek si mënyrë më të mirë për menaxhimin e projekteve, përdor rregullat dhe parimet e metodologjisë së zhvillimit të softverit Agile dhe Lean. Ne përdorim Scrum-in si një nëngrup i metodologjisë Agile për të menaxhuar zhvillimin e softuerit tonë pasi siguron një nivel të përshtatshëm komunikimi dhe bashkëpunimi me klientët.

Si mund t'ju ndihmojmë?