Sistemi për menaxhimin e punëtorëve

Teknologjia e përdorur:

ASP.NET MVC (C#) dhe

Microsoft SQL Server

Informacione rreth aplikacionit

Sistemi për menagjim të punëtorëve mundëson që institucionet t’i menaxhojnë funksionimin dhe shërbimin e tyre më lehtë dhe më mirë. Softveri është një bazë e të dhënave  që ruan informacione në lidhje  me punëtorët. Aplikacioni mundëson menaxhimin e të dhënave të punëtorit, orari kur fillon dhe mbaron punën, orari kur fillon dhe mbaron pauzën.

Ne ofrojmë zgjidhje kreative për klientët tanë,
duke krijuar gjëra që marrin vëmendje dhe domethënëse.

Filloni me ne