Rest Soft

Informata rreth aplikacionit

Një aplikacion për restorante, piceri, kafene etj.

Programi është shumë i lehtë për t’u përdorur.

Punon me dhe pa printer fiskal,
– Menaxhon shitjet,
– Menaxhon hyrjet,
– Menaxhon stokun,
– Punon në një ose më shumë server,
– Gjeneron automatikisht raporte të ndryshme si:

  • Të gjitha stoqet (gjërat poseduese),
  • Karta e artikullit
  • Libër  i shitjeve
  • Libri i blerjes, etj.

Ne ofrojmë zgjidhje kreative për klientët tanë,
duke krijuar gjëra që marrin vëmendje dhe domethënëse

Filloni me ne