Raporti kreditor i klientëve

Klienti

Finca

Teknologjitë e përdorura

ASP.NET MVC (C#) ,

Microsoft SQL Server

Informatat rreth aplikacionit

Ky është një web aplikacion që përdor të dhëna nga BQK CRK API. Institucioni financiar e përdor këtë aplikacion për nevojat e tyre të brendshme, kryesisht për të parë historinë e kredive të klientëve të tyre të mundshëm dhe për t'u marrë me kreditë e klientëve të tyre.