Case Managment

Klienti

GeoTech

Teknologjitë e përdorura

ReactNative

Informatat rreth aplikacionit

Case Managment është zhvilluar për t'u përdorur në paisjet Android dhe iOS. Klienti që përdor këtë aplikacion rregullon pajisjet gjeodezike, përmes këtij aplikacioni ata mund të shtojnë përdorues, klientë, produkte dhe raste. Çdo klient, përdorues, produkt dhe rast mund të ndryshohet dhe fshihet. Përdoruesi mund të hapë një çështje për një klient që sjell produktin për rregullim. Ka mundësi për secilin rast të shtohet komenti.

  • Përdoruesit
  • Klientët
  • Produktet
  • Rastet