Bashkpunoni me ne

Për të krijuar gjëra të mëdha

Na konaktoni

Na pyesni. Merrni përgjigjëje.

Na kontaktoni përmes email info@tretek.io

Jeni të gatshëm të filloni

Na telefononi apo shkruani në çdo kohë, ne do të ju përgjigjemi brenda 24 orëve në ditët e punës