Përfitimet e Tretek DevOps

Ekipi ynë DevOps do t'ju ndihmojë të përshpejtoni zinxhirin e shpërndarjes së softverit tuaj duke siguruar një strategji dhe vizion të qëndrueshëm. Ne do të punojmë së bashku për të forcuar proceset tuaja dhe për të gjetur mjetet më të përshtatshme për operacionet e biznesit tuaj.

Përmirësoni Efikasitetin Operacional

Krijoni një mjedis më të qëndrueshëm operativ dhe automatizoni detyrat e përsëritura. Përdorni teknologjitë cloud për të integruar ekipet e zhvillimit dhe operacioneve.

Cilësia dhe qëndrueshmëria

Praktikat Agile DevOps ulin shkallën e dështimit dhe shkurtojnë kohën e pritjes. Ato ndihmojnë për të krijuar një mjedis duke kultivuar rritjen dhe fleksibilitetin.

Zvogëlohet rreziku i biznesit

Përmirësoni kënaqësinë e klientit përmes përgjigjeve më të shpejta ndaj reagimeve. Zbatimi i një programi DevOps do të rezultojë në vendosje më të shpeshta dhe përvojë fantastike të klientit.

Shërbimet DevOps

Ne mund t'ju ofrojmë një infrastrukturë të plotë cloud duke vendosur mjedise serveri, qoftë të bazuara në re duke përdorur AWS, Google Cloud Platform ose në ambiente. Përveç kësaj Tretek do t'ju ndihmojë të automatizoni vendosjen tuaj dhe të lëshoni një kopje të re të mjedisit tuaj të prodhimit të drejtpërdrejtë brenda pak minutash.
Ekipi i ekspertëve të Tretek do të gjejë një përbërje të DevOps që do t'ju japë performancën dhe stabilitetin më të mirë pa marrë parasysh sfidat me të cilat përballeni.

Si mund t'ju ndihmojmë?